2020 թ. «Ժողովրդական վարպետ»-ի վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունելություն

25.02.2020

Տեղեկացնում ենք, որ 2020 թ. «Ժողովրդական վարպետ»-ի վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունելությունը սկսված է. կարող եք դիմել մինչև սեպտեմբերի 1-ը:
«Ժողովրդական վարպետ»-ի վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
* Դիմում
* Անձնագրի պատճեն
* Երկու լուսանկար՝ 3x4 չափի
* Կենսագրություն
* Երկու երաշխավորագիր-բնութագիր՝ ճանաչված ստեղծագործողների կողմից
* Հեղինակի առնվազն 20 ստեղծագործության գունավոր լուսանկար:
____________________________
ք. Երևան, Աբովյան 64
+ 374 10 56 93 80
info.folkartcenter@gmail.com