Ժողովրդական Վարպետ

2016

Գեղանկարչություն

Գեղանկարչություն

Գործվածք և թաղիքագործություն

2015

Քանդակագործություն

Ասեղնագործություն

Գորգագործություն

Ազգային նվագարանների պատրաստում

Փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Արծաթագործություն

Ասեղնագործություն