Ժողովրդական Վարպետ

2016

Գեղանկարչություն

Արծաթագործություն/ոսկերչություն

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

2015

Գեղանկարչություն

Գորգագործություն

Տիկնիկագործություն

Բրուտագործություն

Դարբնություն

Գեղանկարչություն