Ժողովրդական Վարպետ

2016

Գեղանկարչություն

Գործվածք և թաղիքագործություն

Գեղանկարչություն

2015

Ասեղնագործություն

Քանդակագործություն

Գորգագործություն

Ազգային նվագարանների պատրաստում

Ասեղնագործություն

Փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Արծաթագործություն