Ժողովրդական Վարպետ

2016

Գեղանկարչություն

Փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

2015

Ազգային նվագարանների պատրաստում

Փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Արծաթագործություն

Ասեղնագործություն

Գորգագործություն

Ազգային նվագարանների պատրաստում

Փայտի գեղարվեստական փորագրություն