Ժողովրդական Վարպետ

2016

Արծաթագործություն/ոսկերչություն

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Խեցեգործություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Արծաթագործություն/ոսկերչություն

Գեղանկարչություն

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Ժողովրդական լարային երաժշտական գործիքների պատրաստում

Խեցեգործություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ