Ժողովրդական Վարպետ

2016

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Արծաթագործություն/ոսկերչություն

Ժողովրդական լարային երաժշտական գործիքների պատրաստում

Գեղանկարչություն

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Խեցեգործություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Գեղանկարչություն

Գեղանկարչություն

Գործվածք և թաղիքագործություն