Ժողովրդական Վարպետ

2016

Գեղանկարչություն

Գործվածք և թաղիքագործություն

Փայտի գեղարվեստական մշակում

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Գեղանկարչություն

Արծաթագործություն/ոսկերչություն

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Խեցեգործություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Արծաթագործություն/ոսկերչություն