Ժողովրդական Վարպետ

2017

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ  

Ոսկերչություն

Մետաղի գեղարվեստական մշակում

Փայտի գեղարվեստական մշակում  

Թաղիքագործություն

Ասեղնագործություն

Գեղանկարչություն

2016

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Ժողովրդական լարային երաժշտական գործիքների պատրաստում