Ժողովրդական Վարպետ

2017

Կարպետագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ  

Արծաթագործություն 

Հելունագործություն

Քանդակագործություն 

Տիկնիկագործություն 

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ  

2016

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Խեցեգործություն