Ժողովրդական Վարպետ

2017

Արծաթագործություն

Թաղիքագործություն

Քանդակագործություն 

Ասեղնագործություն

Երաժշտական փողային նվագարանների պատրաստում

Կարպետագործություն 

Արծաթագործություն 

Թաղիքագործություն

2016

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Գեղանկարչություն