Ժողովրդական Վարպետ

2017

Ոսկերչություն

Մետաղի գեղարվեստական մշակում  

Փայտի գեղարվեստական մշակում  

Թաղիքագործություն

Ասեղնագործություն

Գեղանկարչություն

Ոսկերչություն

Դարբնություն

2016

Փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ