Ժողովրդական Վարպետ

2017

Քանդակագործություն 

Տիկնիկագործություն 

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ  

Ասեղնագործություն

Ոսկերչություն

Մետաղի գեղարվեստական մշակում

Փայտի գեղարվեստական մշակում  

Թաղիքագործություն

Գեղանկարչություն

Ասեղնագործություն