Ժողովրդական Վարպետ

2018

Ասեղնագործություն

Փայտի գեղարվեստական մշակում

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Քարի  գեղարվեստական մշակում

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

2017

Քանդակագործություն 

Ասեղնագործություն

Կարպետագործություն 

Երաժշտական փողային նվագարանների պատրաստում