Ժողովրդական Վարպետ

2018

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Քարի  գեղարվեստական մշակում

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

2017

Քանդակագործություն

Ասեղնագործություն

Կարպետագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ