Ժողովրդական Վարպետ

2019

Ոսկերչություն, արծաթագործություն

Դարբնություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

2018

Փայտի գեղարվեստական մշակում

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Քարի  գեղարվեստական մշակում

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ