Ժողովրդական Վարպետ

2019

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ոսկերչություն, արծաթագործություն

Դարբնություն

2018

Ասեղնագործություն

Փայտի գեղարվեստական մշակում

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Քարի  գեղարվեստական մշակում

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Ասեղնագործություն