Ժողովրդական Վարպետ

2019

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ոսկերչություն, արծաթագործություն

Փայտի գեղարվեստական մշակում

2018

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Քարի  գեղարվեստական մշակում

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ասեղնագործություն