Վզնոց

image: 

արծաթ, ալեքսանդրիտ, Հակոբ Զաքարյան