Սմբատ Սարգսյան

2019

Ոսկերչություն, արծաթագործություն