Մրգահյութի աման «նուռ»

image: 

օնիքս, Դավիթ Հովհաննիսյան