Հովհաննես Հովհաննիսյան

2019

Ոսկերչություն, արծաթագործություն