Կրծքազարդ

image: 

արծաթ, չարոիտ, Վլադիմիր Ալեքսանյան