Կարպետ, Տավուշ

image: 

Գարդման, XIX դարավերջ, բուրդ