Կարպետ, Մարաշ – Կեսարիա

image: 

XIX դարավերջ, բուրդ