Խուրջին, Տավուշ

image: 

Գարդման, XX դարասկիզբ, բուրդ