Գորգ ‹‹Ջրաբերդ››

image: 

Արցախ, XX դարասկիզբ, բուրդ