Գորգ ‹‹Մեմլինգ››

image: 

Սիսական – Գողթն գավառ, 1899 թ., բուրդ