Գորգ ‹‹Կենաց ծառ››

image: 

Վայք – Նախիջևան, 1914 թ., բուրդ