Գորգ ‹‹Գուհար››

image: 

Ջրաբերդ –Սիսական, 1904 թ., բուրդ