Գորգ, Ուտիք

image: 

1902թ., բուրդ, կա հայատառ թվակիր արձանագրություն` «1902թ.»