Գորգ, Շաքի – Զաքաթալա

image: 

XIX դարավերջ, բուրդ