Գորգ, Ղարադաղ

image: 

1920-ական թթ., բուրդ, բամբակ