Գորգ «Ոսկանապատ»

image: 

Շիրվան, XIX դ. վերջ, բուրդ