Գորգ «Նշանախշ»

image: 

Զանգեզուր, 1902 թ., բուրդ