Գորգ «Նշանախշ»

image: 

Մեղրի-Գողթան գավառ, 1902թ., բուրդ, բամբակ, կա արձանագրություն`«1902թ.»