Գորգ «Նշանախշ»

image: 

Սիսական, 1877թ., բուրդ, բամբակ, կա արձանագրություն`«ԻԻՄ 1877»