Գորգ «Ճարտար»

image: 

Զանգեզուր, 1916թ., բուրդ, կա երկու արձանագրություն`«…1916…», «Պատկանի այս խալիչան Մկրտչին»