Գորգ «Ճարտար»

image: 

Զանգեզուր, 1914թ., բուրդ, արձանագրություն` «Այս խալիչան կործեցիմ Հայկանդուխտ Վարդանեանց», «Այս խալիչան ես կործեցիմ Եղսապետ ովսենց մարտի 10-ին 1914թ.»