Գորգ «Կենաց ծառ»

image: 

Վասպուրական – Մեղրի, XIX դարավերջ, բուրդ