Գորգ «Ծաղկավոր»

image: 

Մեղրի-Գողթան գավառ, 1920թ., բուրդ, բամբակ