Գորգ «Խնձորեսկ»

image: 

Արցախ, XIX դարավերջ, բուրդ