Գորգ «Խնձորեսկ»

image: 

Արցախ-Զանգեզուր, XIX դ. վերջ, բուրդ