Գավաթ «Արարատյան դաշտ»

image: 

քար, Հրաչիկ Ստեփանյան