Ափսե «Բարեկամություն»

image: 

կավ, Ալիսա Գրիգորյան