Առյուծ մարդագլխով

image: 

ֆելզիտ, Վիլյամ Մուրադյան