Ապարանջան

image: 

արծաթ, մեղեսիկ, Վլադիմիր Ալեքսանյան