Ապարանջան

image: 

արծաթ, մալաքիտ, Հակոբ Զաքարյան