Ապարանջան

image: 

արծաթ, ալմանդին, Հակոբ Զաքարյան