Անկողնապարկ, Արցախ

image: 

Սյունիք, XX դարասկիզբ, բուրդ