Ժողովրդական Վարպետ

2015

Գեղանկարչություն

Ասեղնագործություն

Տիկնիկագործություն

Ձեռագործ արվեստ

Քանդակագործություն

Ասեղնագործություն

Տիկնիկագործություն

Ազգային նվագարանների պատրաստում

Քանդակագործություն

Ասեղնագործություն