Ժողովրդական Վարպետ

2016

Գեղանկարչություն

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Ժողովրդական լարային երաժշտական գործիքների պատրաստում

Խեցեգործություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Գեղանկարչություն

Գործվածք և թաղիքագործություն

Գեղանկարչություն

Փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ