Ժողովրդական Վարպետ

2017

Արծաթագործություն 

Հելունագործություն

Քանդակագործություն 

Տիկնիկագործություն 

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ  

Ոսկերչություն

Մետաղի գեղարվեստական մշակում

2016

Խեցեգործություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ