Ժողովրդական Վարպետ

2017

Արծաթագործություն 

Տիկնիկագործություն 

Քանդակագործություն 

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ  

2016

Քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրություն

Խեցեգործություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Արծաթագործություն/ոսկերչություն

Ժողովրդական լարային երաժշտական գործիքների պատրաստում