Ժողովրդական Վարպետ

2017

Փայտի գեղարվեստական մշակում  

Ասեղնագործություն

Գեղանկարչություն

Ոսկերչություն

Մետաղի գեղարվեստական մշակում  

2016

Խեցեգործություն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Գեղանկարչություն

Գեղանկարչություն

Գործվածք և թաղիքագործություն