Ժողովրդական Վարպետ

2017

Ասեղնագործություն

Ոսկերչություն

Դարբնություն

Արծաթագործություն

Թաղիքագործություն

2016

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

Գեղանկարչություն

Գործվածք և թաղիքագործություն

Գեղանկարչություն

Փայտի գեղարվեստական մշակում