Ժողովրդական Վարպետ

2018

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

Ասեղնագործություն

Փայտի գեղարվեստական մշակում

Ասեղնագործություն

Փայտի գեղարվեստական մշակում

2017

Փայտի գեղարվեստական մշակում  

Թաղիքագործություն

Գեղանկարչություն

Ասեղնագործություն