Ժողովրդական Վարպետ

2018

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

2017

Արծաթագործություն 

Թաղիքագործություն

Քանդակագործություն

Ասեղնագործություն

Կարպետագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ  

Արծաթագործություն