Ժողովրդական Վարպետ

2018

Ոսկերչություն/արծաթագործություն

Ասեղնագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ

2017

Ասեղնագործություն

Քանդակագործություն

Կարպետագործություն

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստ  

Հելունագործություն

Արծաթագործություն 

Տիկնիկագործություն