Համբօ Տեր-Դավիթեան

2018

Քարի  գեղարվեստական մշակում