Թադևոս Հովհաննիսյան

2018

Ոսկերչություն/արծաթագործություն